Sobory Kościoła Katolickiego

Sobór Florencki

Sobór we Florencji

Wcześniej obradowano w Ferrarze, jednak ze względu na zarazę, jaka panowała w mieście, przeniesiono obrady do Florencji. Na soborze zajęto się m.in. zagadnieniem "Filioque".