Sobory Kościoła Katolickiego

Sobór Konstantynopolitański III

Sobór Kontantynopolitański III - 680-681r.

"Na Soborze tym chodzić będzie o pytanie o dwie wole i dwa źródła działania pochodzące od dwóch natur, czyli o błąd monoenergizmu (jedno działanie) i monoteletyzmu (jedna wola)".