Sobory Kościoła Katolickiego

Sobór Laterański V

Piąty Sobór Laterański (1512-1517)

Sobór został zwołany przez Papieża Juliusza II a po jego śmierci kontynuował go Leon X. W teorii miał on przyczynić się do reformy Kościoła, ale jego uchwały nie zostały wprowadzone w życie. W roku zakończenia Soboru ma swój początek reformacja Marcina Lutra.

Źródła: F. Bécheau, Historia soborów, Kraków 1998, s. 171-; K. Schatz, Sobory Powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2001, s. 158-160; Dokumenty Soborów Powszechnych t. IV, oprac. ks. A. Baron, ks. H. Pietras SJ, Kraków 2005, s. 21-22.