Sobory Kościoła Katolickiego

Sobór w Lyonie

Pierwszy Sobór Lyoński (1245)

Sobór zwołany przez Papieża Innocentego IV. Ekskomunikowano na nim cesarza Fryderyka II i złożono go z tronu cesarskiego, czego ten nie uznał. Sobór zajął się też wieloma innymi sprawami związanymi z życiem i społecznym i kościelnym: ponownie zakazał pobierania lichwy, wezwano do udzielenia pomocy Konstantynopolowi przez zwołanie kolejnej krucjaty, podjęto decyzję o wspólnej walce krajów chrześcijańskich z Tatarami pustoszącymi w owym czasie Europę.

Źródła: F. Bécheau, Historia soborów, Kraków 1998, s. 127-130; K. Schatz, Sobory Powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2001, s. 109-111; Dokumenty Soborów Powszechnych t. II, oprac. ks. A. Baron, ks. H. Pietras SJ, Kraków 2003, s. 320-330.