Sobory Kościoła Katolickiego

Sobór w Konstantynopolu

Sobór konstantynopolitański I - 381r.

"Sobór został zwołany z powodu pojawienia się pneumatomachów, inaczej duchoburców lub macedonian. Twierdzili oni, że Duch Święty jest stworzonym narzędziem Boga, podobnym do aniołów. Pneumatomachowie zostali potępieni na wielu synodach: w Aleksandrii w roku 362 któremu przewodniczył Atanazy, w Rzymie w roku 378 i w końcu na Soborze w Konstantynopolu w 381 roku który definitywnie potępił tę herezję".