Sobory Kościoła Katolickiego

Sobór Vienneński

Sobór w Vienne (1311-1312)

Zwołany został przez Papieża Klemensa V, pierwszego Papieża okresu „niewoli awiniońskiej” Kościoła. Sobór zajął się m.in. zakonem templariuszy, który został przez Klemensa V rozwiązany, herezją Piotra Jana Olivi, którego potępiono, warunkami działania zakonów żebraczych franciszkanów i dominikanów, reformami w Kościele, zwłaszcza formacją kleru, błędami begardów i beginek.

Źródła: F. Bécheau, Historia soborów, Kraków 1998, s. 139-148; K. Schatz, Sobory 3 Powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2001, s. 114-118; Dokumenty Soborów Powszechnych t. II, oprac. ks. A. Baron, ks. H. Pietras SJ, Kraków 2003, s. 461-462.