Sobory Kościoła Katolickiego

Sobór Watykański II

Drugi Sobór Watykański (1962-1965)

Został zwołany przez Papieża Jana XXIII a po jego śmierci kontynuowany przez Pawła VI. Ogłosił 16 dokumentów: cztery konstytucje dogmatyczne, dziewięć dekretów i trzy deklaracje. Największe nowości wniósł w zakresie zmian w liturgii, nowym, pozytywnym podejściu do wolności religijnej, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego.

Źródła: F. Bécheau, Historia soborów, Kraków 1998, s. 219-241; K. Schatz, Sobory Powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2001, s. 265-328;


DOKUMENTY SOBORU WATYKAŃSKIGO II:DEKRETY:DEKLARACJE: